Knihy

Nabídka knih Jana Stávka s možností objednání on-line.

Vinařská technologie

Ukázky z knihy

Vinařská technologie

 • autor: Josef Balík, Jan Stávek
 • počet stran: 463 stran
 • ISBN: ISBN 978-80-87498-77-4
 • vydal: Národní vinařské centrum, o.p.s.
 • rok vydání: 2017
 • cena: 480 Kč

Odborná publikace určená všem profesionálním i zájmovým vinařům, malým i velkým vinařským podnikům, odborné veřejnosti i milovníkům vína, kteří se chtějí seznámit, poučit či nalézt odpovědi na technologické otázky výroby vín.

Publikace je koncipována tak, aby poskytla širokému okruhu čtenářů všechny moderní poznatky o vinifikaci hroznů do podoby vín. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny podle sledu nejdůležitějších operací ve vinařských provozech s důrazem na sklizeň a zpracování hroznů, alkoholové kvašení, rozdíly ve zpracování hroznů při výrobě rosé a červených vín, jablečno-mléčnou fermentaci, vybrané školicí operace a zrání vín. Pozornost je věnována i postupům biodynamické produkce vín, terroirovým vínům či druhotným výrobkům z hroznů. Čtenář v knize nalezne také poznatky o běžných i méně frekventovaných vadách vín a postupech stanovení vybraných látkových složek vína.

Autory knihy jsou vysokoškolský pedagog se specializací na víno doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. a Ing. Jan Stávek, Ph.D. – enolog a lektor. Pro vybrané technologické postupy jsou v knize uvedeny názory dvanácti zkušených technologů a specialistů z praxe. Publikace je doplněna o praktický rejstřík, řadu ilustrativních obrázků, tabulek a grafů. Vytištěna je na kvalitním křídovém papíře a je vázaná.

Tato kniha si klade ambice stát se nezbytnou pomůckou všech moravských a českých vinařů i učebnicí pro studenty vinařství. Její přidanou hodnotou je zařazení aktuálních poznatků a zkušeností několika předních oenologů.

Rosé veselý i vážný vícebarevný svět vína

Ukázky z knihy

Rosé veselý i vážný vícebarevný svět vína

 • autor: Ing. Jan Stávek, Ph.D.
 • formát: 110×205 mm, 120 stran, brožovaná
 • ISBN: 978-80-87573-05-1
 • vydal: RADIX
 • rok vydání: 2013
 • cena: 150 Kč

Autor knihy využil svých letitých praktických zkušeností s výrobou této moderní kategorie vín a také svých teoretických poznatků načerpaných v průběhu svých zahraničních cest a své doktorské práce pojednávající právě o vínech rosé. Publikace je přehledně rozdělena do devíti kapitol, ve kterých se věnuje jak historii výroby rosé ve světě i u nás, tak poměrně podrobně její současnosti. Zavádí čtenáře do hlavních oblastí výroby rosé vín a seznamuje jej s regionálními zvláštnostmi. Poměrně podrobně je zpracovaná statistika výroby rosé vín v České republice za poslední desetiletí. Její přehled naznačuje současné pevné postavení rosé vín v naší zemi a trend jeho posilování do dalších let. Další text je věnovaný základním technologickým praktikám a odrůdám pro výrobu rosé, druhům barev rosé vín, typovým rosé vínům a jejich použití v gastronomii.

Kniha je vytištěna na 120 plnobarevných stranách kvalitního křídového papíru. Je doplněna četnými obrázky, které trefně poukazují na technologické, ale i obchodní zvláštnosti rosé vín. Jedná se o knihu, která odpovídá na řadu otázek a nepřesností, které se kolem světa rosé vína vyskytují. Právě proto by neměla chybět v knihovně každého vinaře, obchodníka s vínem nebo sommeliéra.

Degustační příručka aneb Jak přijít vínu na jméno

Ukázky z knihy

Degustační příručka aneb jak přijít vínu na jméno

 • autor: Jan Stávek, Ivo Dvořák
 • formát: 152×152 mm, 176 stran, brožovaná
 • ISBN: 978-80-270-8639-9
 • vydal: Ing. Jan Stávek, Ph.D.
 • rok vydání: 2020
 • cena: 240 Kč

Degustační příručka je prodlouženou rukou milovníků vína i profesionálních degustátorů. Představuje široké spektrum smyslových vjemů s nimiž se při degustacích a hodnocení vína mohou setkat. Pečlivě zpracované kapitoly jsou věnované vzhledu vína, jeho chuti a vůni, ale také perlení, viskozitě a celé řadě dalších smyslových charakteristik. Knihu provází pomocné ilustrace a názorné infografiky. Třetí přepracované vydání rozšířil přední český sommeliér Ivo Dvořák o podávání vína a jeho snoubení s pokrmy.

Co v příručce najdete?

 • Obsáhlý výčet smyslových charakteristik vín a jejich definice.
 • Návod, jak víno podávat.
 • Základy snoubení vína a pokrmů.
 • Názorné infografiky pomahájící v orientaci a pochopení obsahu.
 • Slovník pojmů v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině.

Portské a ostatní fortifikovaná vína

Ukázky z knihy

Portské a ostatní fortifikovaná vína

 • autor: Ing. Jan Stávek, Ph.D.
 • formát: 150×210 mm, 135 stran, pevná
 • ISBN: 978-80-86031-93-4
 • vydal: RADIX
 • rok vydání: 2005
 • cena: 299 Kč

Autor Jan Stávek se zabývá výrobou fortifikovaných vín nejen teoreticky (obhájil práci na téma Typy a technologie fortifikovaných vín), ale i prakticky (víno tohoto typu sám i vyrábí).

Absolvoval četné studijní cesty, pobyty a praxe v zahraničí, kde měl možnost seznámit se s prostředím, ve kterém vína vznikají, jednotlivými výrobci i s technologiemi výroby. Výsledkem jeho zkoumání a poznání je i tato kniha s bohatou fotodokumentací, která přibližuje nejen rozdíly v technologii výroby jednotlivých typů vín, ale seznamuje i s řadou místních zajímavostí, včetně historických exkurzů.

Barevná publikace na křídovém papíru je psána svěžím jazykem. Jistě zaujme nejen ty, kteří se s tímto typem teprve seznamují, ale i odborníky, kteří se jimi zabývají dlouhodobě, neboť se jedná v našich podmínkách o první publikaci, jež se tak obsáhle a všestranně věnuje těmto vínům.


Brzy v prodeji

Objednávka knih