VÍNO J. STÁVEK

Je rodinným vinařstvím sídlícím v Němčičkách na č.p. 176, v prostorách VINAŘSKÉHO DVORA, statku postaveného pradědečkem Františkem Kopřivou v roce 1898.

Vinařská tradice v rodině Kopřivů měla již tehdy hlubokou historii. František Kopřiva byl ale ve dvacátých letech dvacátého století v okolí obzvlášť vyhlášeným vinařem a hostinským (také starostou a předsedou místního Sokola). Jeho vína se dodávala na stoly měšťanů pražských, ale například také do Vídně. Pradědeček František dal také základ rustikálnímu cuvée Karmazín. Hosté se ke Kopřivům sjížděli nejen za výborným vínem, ale také kvůli vynikající kuchyni prababičky Marie Kopřivové. V roce 1913 se Františkovi a Marii narodil syn Boleslav Kopřiva, který o VINAŘSKÝ DVŮR a vinaření pečoval dál. Ve stejném roce se na druhém konci obce Němčiček narodil v rodině prostého viničního dělníka Josef Stávek. Jožka STÁVEK byl malým vinařem, ale o to více společenským a veselejším člověkem. Ostatně jeho šibalsky dlouho zatajovaným receptem je cuvée Dědova večerka. Během svého života vychoval tři syny, tři dcery a dvanáct vnoučat, kteří se téměř všichni v dnešní době vinařstvím zabývají. Jožkův syn Jaroslav STÁVEK se přiženil právě do rodiny Kopřivů a vinaření na VINAŘSKÉM DVOŘE převzal. Z jeho vinaření vyplynulo cuvée Áčko, které odraží styl jeho oblíbených vín. Momentálně VINAŘSKÝ DVŮR vede čtvrtou generací Jaroslavův nejmladší syn Jan STÁVEK. V roce 2013, na stoleté výročí narození dědečka Boleslava Kopřivy a dědečka Josefa STÁVKA, se vinařství přejmenovává z názvu VINAŘSKÝ DVŮR na VÍNO J. STÁVEK.

Němčičky a vinařství

VÍNO J. STÁVEK najdete v nenápadné malebné obci Němčičky (okr. Břeclav). Za vinařskou historií Němčiček, ležících ve Velkopavlovické vinařské podoblasti, se musíme vrátit do 14. století, odkud pochází první zmínka o obci. Dokument z roku 1349 pojednává jak jinak než o vinohradu. Němčičky jsou po staletí významnou vinařskou obcí. Jsou skryty uvnitř devíti údolí, jejichž strmé jižní svahy – první výběžky Ždánického lesa – jsou výbornou polohou pro pěstování révy vinné. Nejvyšší bod katastru má nadmořskou výšku 316 m n.m. a nejnižší 177 m n.m. Rozdíl 139 m na tak malém prostoru ukazuje na výjimečnost zdejších svažitých viničních tratí. Spojení členitého terénu, kvalitní půdy a teplého klimatu řadí Němčičky mezi oblasti s vhodnými podmínkami i pro výrobu červených vín. Závislost zdejších obyvatel na vinařství je známá od pradávna a tradice stále přetrvává. Důkazem je fakt, že téměř třetina katastru je pokryta vinicemi.

Němčičky jsou také zajímavým turistickým lákadlem, a to nejen díky existenci Obecní vinařské stezky a protnutí Moravských vinařských stezek, ale především díky sportovnímu areálu s koupalištěm a nejníže položeným lyžařským vlekem ve střední Evropě. V Němčičkách se tedy na jižních svazích pěstuje réva vinná a na severních provozují zimní sporty.

Ing. Jan Stávek, Ph.D.
Výrobce vína oceněného titulem Salon vín České republiky 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 a 2018

Ing. Jan Stávek, Ph.D.

Vzhledem k tomu, že byla pro Jana práce ve vinici a ve sklepě za mlada příliš všední, nevydal se po absolvování Gymnázia v Hustopečích hned na studium Vinařství. Prvně graduoval na Přírodovědedcké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci z oboru Ekochemie. Studium výroby vína zahájil až po několika sklizních samostatného vinaření. Zájem o technologie vína byl natolik hluboký, že po získání červeného inženýrského diplomu získal po sepsání dizertační práce také doktorský titul. Během studia vyjížděl na četné vinařské stáže do zahraničí (Německo, Rakousko, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Madeira, Kypr, Moldávie, Brazílie, Austrálie).

Své získané teoretické znalosti a praktické poznatky nyní sdílí se studenty jako lektor na Vinařské akademii ve Valticích, Národním vinařském centru a také České zemědělské univerzitě v Praze. Je autor několika knih o víně (Portské a ostatní fortifikovaná vína, Degustační příručka, Rosé, Vinařská technologie.). Je držitelem senzorických zkoušek (zasedá na mezinárodních soutěžích za ČR) a soudním znalcem. Mluví česky a anglicky, rozumí slovensky a německy.

Je externím enologem v několika moravských vinařstvích, ale především udává směr a styl rodinnému vinařství VÍNO J. STÁVEK, ve kterém se BAVÍ VÍNEM. V roce 2020 se stal Enologem roku ČR.