Vinice

Na vinicích hospodaříme ekologicky s prvky biodynamiky. Staráme se o ně tak, abychom je předali dalším generacím v plné síle. Všechny se nachází v katastru obce Němčičky a  jsou postavené na geologickém podloží zvětřávajícího pískovce.

Viniční trať Bočky

Bočky

Nejlepší viniční trať v Němčičkách, jakýsi „němčičský šobes“, byla vysazena pod lesem a navazuje na několik biocenter místního významu a přírodní rezervaci Jesličky s pestrou faunou a flórou. Původní název této trati byl Špigle-Bočky. Špigle-Spiegel, německy zrcadlo dokazovalo to, že dříve se pod tratí nacházel rybník, ve kterém se vinice odrážely jako v zrcadle. Bočky jsou boční částí tohoto území.

Půdní profil: Bočky

Výsadba
1972, 2017, 2018, 2021
Odrůdy
Frankovka, Svatovavřinecké
Expozice
jižní
Svažitost
18°
Půda
Záhřevná, s lehčí svrchní hlinitopísčitou vrstvou; spodní část se znatelnými vrstvami železitých minerálů v podložním pískovci; občasný výskyt skeletu v podobě vápence.

Viniční trať Novosad

Novosad

Trať, která navazuje na stavení VINAŘSKÉHO DVORA. Dřívější název této trati byl „Novosady nad Preshúzy“, název je částečně opět převzat z německého jazyka. Preshúz – presúz – preshaus nebo-li lisovna značí, že na ulici (ulice Za humny), která se pod touto tratí nachází, byly dříve vybudovány pouze sklepní stavby s nadzemními lisovnami. Z původních sklepů se některé zachovaly dodnes, najdete zde i desátkový sklep, nejstarší němčičský sklep.

Půdní profil: Novosad

Výsadba
2003
Odrůdy
Frankovka
Expozice
jihojihovýchodní
Svažitost
14°
Půda
Těžší hlinitá půda s vysokou mocností tmavé humózní ornice bohaté na nutriční půdní procesy je rezervoárem živin; spodní vrstva hutného žlutého jílu reguluje vodní kapacitu půdy.

Viniční trať U Větřáka

U Větřáka

Jedná se o zajímavý svah, který je orientovaný ke všem světovým stranám. Proti severnímu větru je chráněn lesem a z jihu je naopak obnažen, aby mohl přijímat teplé větry vanoucí od Vídně. Na západní části směrem k obci je tmavá jílovitohlinitá půda vhodná pro odrůdu Merlot. Východně k Bořeticím je naopak půda velmi lehká, písčitá, se značným skeletem, odkazujícím také na základy větrného mlýna, který zde stával ještě na začátku 20. století.

Půdní profil: Růžený

Výsadba
2017
Odrůdy
Merlot, Sauvignon
Expozice
jižní, severní, východní, západní
Svažitost
0–18°
Půda
S vysokým obsahem vápníku. Vzhledem k návětrné povaze a erozi často se značným skeletem. Východní část lehká hlinitopísčitá, západní a severozápadní hlinitá až hlinitojílovitá.

Viniční trať Zbavce

Zbavce

Malá vinička, která vznikla během terasování příkrých svahů v 70. letech. Lokalita je otevřena východu, jihu i západu, a tak je dobře vysušována vláha, která by mohla způsobovat problémy s houbovými chorobami. Zde získáváme vždycky zdravé hrozny, navíc v perfektní zralosti, díky vysazenému klonu Elite.

Výsadba
1980
Odrůdy
Frankovka
Expozice
jihovýchodní
Svažitost
Půda
Záhřevná půda s poměrně mělkou ornicí pod níž se ukazuje zvětávající pískovec. Bohatá na vápník a hořčík.

Šumperky

V roce 1947 dědeček Boleslav Kopřiva vysadil tuto vinici původně vedením na hlavu. Vinice byla později převedena na rýnsko-hessenské vedení. Ekologii této malé záhumenkové vinice podporuje přítomný les a četný výskyt dalších, především ovocných stromů a volně rostoucích keřů a bylin na přilehlých slunných stráních.

Výsadba
1947
Odrůdy
Frankovka
Expozice
jihovýchodní
Svažitost
Půda
Humózní písčito hlinitá půda. Bohatá na vápník a hořčík.