Vinice

Dobré víno může vzniknout jen z kvalitní suroviny, staráme se proto o tři viniční tratě v Němčičkách, ve kterých zrají ty nejlepší hrozny.

Viniční trať Bočky

Bočky

Nejlepší viniční trať v Němčičkách, jakýsi „němčičský šobes“, byla vysazena pod lesem a navazuje na několik biocenter místního významu a přírodní rezervaci Jesličky s pestrou faunou a flórou. Původní název této trati byl Špigle-Bočky. Špigle-Spiegel, německy zrcadlo dokazovalo to, že dříve se pod tratí nacházel rybník, ve kterém se vinice odrážely jako v zrcadle. Bočky jsou boční částí tohoto území.

Půdní profil: Bočky

Výsadba
1972
Odrůdy
Svatovavřinecké, Frankovka
Expozice
jižní
Svažitost
18°
Půda
Záhřevná, s lehčí svrchní hlinitopísčitou vrstvou; spodní část se znatelnými vrstvami železitých minerálů v podložním pískovci; občasný výskyt skeletu v podobě vápence.

Viniční trať Novosad

Novosad

Trať, která navazuje na stavení VINAŘSKÉHO DVORA. Dřívější název této trati byl „Novosady nad Preshúzy“, název je částečně opět převzat z německého jazyka. Preshúz – presúz – preshaus nebo-li lisovna značí, že na ulici (ulice Za humny), která se pod touto tratí nachází, byly dříve vybudovány pouze sklepní stavby s nadzemními lisovnami. Z původních sklepů se některé zachovaly dodnes, najdete zde i desátkový sklep, nejstarší němčičský sklep.

Půdní profil: Novosad

Výsadba
2003
Odrůdy
Frankovka
Expozice
jihojihovýchodní
Svažitost
14°
Půda
Těžší hlinitá půda s vysokou mocností tmavé humózní ornice bohaté na nutriční půdní procesy je rezervoárem živin; spodní vrstva hutného žlutého jílu reguluje vodní kapacitu půdy.

Viniční trať Růžený

Růžený

Jedná se o velmi starou viniční trať. Nad ní, na největrnějším místě Němčiček byla na místě bývalého větrného mlýna postavena kaplička Sv. Antonínka, neboli „kaplička U větřáka“. Kaplička U větřáka je také dominantou obce, je od ní výborný výhled do širokého okolí a prostor kolem ní je báječným místem pro piknik a degustace přímo ve vinici.

Půdní profil: Růžený

Výsadba
1984
Odrůdy
Muškát moravský, Frankovka
Expozice
jižní
Svažitost
16°
Půda
Lehká; tenká vrstva ornice na kterou navazuje vrstva slepence se značným výskytem kamenitého skeletu, který velmi ochotně dovoluje prorůstání kořenů révy do spodních vrstev.